This Day

22 มีนาคม วันอนุรักษ์น้ำโลก 

วันน้ำโลก (World Day for Water) หรือชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการ คือ World Water Day ตรงกับวันที่ 22 มีนาคมของทุกปี โดยองค์การสหประชาชาติ หรือ สมัชชาสหประชาชาติ ในตอนนั้นได้ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคล …

This Day

19 มีนาคม วันนอนหลับโลก 

โดยปกติแล้ว ‘วันนอนหลับโลก’ หรือ ‘World Sleep Day’ จะไม่ตรงกันในแต่ละปี โดยปกติแล้วจะถูกกำหนดให้วันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 แบบเต็มสัปดาห์ในเดือนมีนาคมของทุกปี ซึ่งในปี 2564 นี้ตรงกับวันที่ 19 มีนาคม …

This Day

17 มีนาคม วันมวยไทย 

‘วันมวยไทย’ หรือ ‘วันนักมวย’ ตรงกับวันที่ 17 มีนาคมของทุกปี โดยในวันนี้ถือเป็นวันที่ระลึกเหตุการณ์เมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ซึ่งนักมวยคาดเชือกชาวกรุงศรีอยุธยาที่มีนามว่า ‘นายขนม …