ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับ ค่าน้ำจาก กปภ. ให้ลงทะเบียนได้

กปภ. เผย ครม.ได้มีมติให้ขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา เพื่อลดค่าครองชีพ

โดยให้ความช่วยเหลือค่าน้ำประปาในวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ตั้งแต่เดือน ต.ค. 63 – ก.ย. 64 จากเดิมที่สิ้นสุดไปเมื่อ ก.ย. 63

ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่เคยลงทะเบียนกับ กปภ. สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ กปภ. ได้ทั้ง 2 ช่องทาง

  1. เว็บไซต์ https://payment.pwa.co.th/welfare-register/
  2. กปภ. สำนักงานใหญ่ สำนักงาน กปภ.เขต 1 – 10 และ กปภ. ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือน ต.ค. 63 – ก.ย. 64 (ใบแจ้งค่าน้ำประปาเดือน พ.ย. 63 – ต.ค. 64) รวมเป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ลงทะเบียน

ลงทะเบียนค่าน้ำ บัตรคนจน