สำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์
การงาน : ทำธุรกิจด้วยความสร้างสรรค์ประสบความสำเร็จ
การเงิน : พบเรื่องทำให้เสียทรัพย์
ความรัก : ต้องใช้เวลาพิสูจน์รักกันอีกยาวนาน

สำหรับท่านที่เกิดวันอังคาร
การงาน : พบการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานเกิดความสำเร็จ
การเงิน : เอกสารการเงินเป็นโมฆะ
ความรัก : ความสัมพันธ์เกิดความขัดแย้ง

สำหรับท่านที่เกิดวันพุธ
การงาน : พบอุปสรรคต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
การเงิน : มีเหตุต้องใช้เงินเป็นจำนวนมาก
ความรัก : ได้พบคนผิวสองสี มีเสน่ห์

สำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี
การงาน : ผู้ใหญ่จะช่วยอุปถัมภ์ในการทำธุรกิจ
การเงิน : วันนี้จะได้เงินก้อนใหญ่
ความรัก : เกิดความสัมพันธ์เรื่องความรักที่ลงตัว

สำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์
การงาน : ลงทุนทำธุรกิจพบสถานการณ์ขาดทุน
การเงิน : มีเรื่องทำให้เสียทรัพย์
ความรัก : ความสัมพันธ์เกิดการเลิกรา

สำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์
การงาน : ทำธุรกิจแบบฉายเดี่ยวประสบความสำเร็จ
การเงิน : พบเรื่องเสียเงินในวันนี้
ความรัก : ปฏิเสธในเรื่องรักทุกกรณี

ที่มา : ดูดวงรายวัน