เว็บไซต์ The Guardian ได้ออกรายงานว่า Netflix มีจำนวนผู้สมัครใช้บริการรายใหม่ของไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2021 มีจำนวนอยู่ที่ 4 ล้านร้าย ซึ่งมีจำนวนน้อยกว่าที่คาดการณ์เอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะมีประมาณ 6 ล้านร้าย โดยน้อยกว่าไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2020 ที่มีผู้สมัครใช้บริการรายใหม่มากถึง 8 ล้านราย อีกทั้ง เน็ตฟลิกซ์ยังได้คาดการณ์เอาไว้ว่าในไตรมาสที่ 2 นี้จะมีผู้สมัครรายใหม่เพียง 1 ล้านรายเท่านั้น นับเป็นการเติบโตน้อยที่สุดเป็นประวัติการณ์ของบริษัท

Netflix

ย้อนกลับไปเมื่อปี 2020 ที่ผ่านมา Netflix มีจำนวนผู้สมัครใช้บริการรายใหม่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ คือ วิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทำให้ผู้คนจำเป็นต้องใช้ชีวิตและทำงานอยู่บ้านมากขึ้น ซึ่งเน็ตฟลิกซ์ยังได้กล่าวเสริมว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้ ส่งผลกระทบทำให้การผลิตภาพยนตร์ ซีรีส์ และรายการใหม่ ตลอดจนจำนวนเนื้อหาใหม่ที่จะให้บริการบนแพลตฟอร์มในปี 2021 นี้มีจำนวนลดน้อยลง

เน็ตฟลิกซ์ยืนยันว่า การชะลอตัวทางการเงินของบริษัทนั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแข่งขันจากบริการสตรีมมิงรายใหม่ อย่าง Disney+ และ Amazon Prime แต่อย่างใด