แน่นอนว่านี่อาจเป็นความเชื่อที่ใครหลาย ๆ ต้องเคยได้ยินมาว่า ‘อีสุกอีใส’ หากเป็นแล้วครั้งหนึ่งก็จะไม่เป็นอีกตลอดชีวิต ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว การเป็นอีสุกอีใสสามารถเป็นซ้ำได้อีก ถึงจะโตเป็น …